DANSKE SKUESPIL

Listen indeholder kun få af de mere end 40 dramatiske tekster, jeg har fået opført eller udgivet. Der er kun medtaget nyere tekster og tekster, der efter mit skøn ikke har mistet deres aktualitet.

DAMPES PAMFLET. En 'vaudeville' om treårskrigen 1848-51 og krigen i 1864 med Frederik VII, Monrad, Jenny Lind, H.C.Andersen, Søren Kierkegaard og den revolutionære Dampe. Teksten er en kommentar til den tvivlsomme Irakkrig, Anders Fogh Rasmussen fik Danmark til at deltage i.

DRILLEPINDEN. Spil for mindre børn om drilleri og venskab. Ca. 45 minutter, 2 roller uafhængige af køn, enkel dekoration. Opført af Skifteholdet mere end 400 gange. 


RØDSPÆTTEKAJ. En kabarettekst for to modne skuespillerinder, der i dialog og sange genoplever episoder og holdninger fra de sidste tredive år. Ingen dekoration, 6o minutter. Med noder til sangene.


LOVENES ÅND. Et spil om grundloven. Det vandt den dramatikerkonkurrence, Folketinget havde udskrevet i anledning af grundlovsjubilæet i 1999. ... Frederik VII vil have et festspil, men konfronteres med en ung nutidig pige, der vil forbedre grundloven, så den også omfatter de økonomiske kræfter, der ikke er underlagt demokratiet. To akter, ingen dekoration, 3 kvinderoller, 4 mandlige, mange sange, 90 minutter. Findes også i en trykt version,  forlaget Drama, 2002.

BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER. Et spil  om dansk politik, fortalt som et middelalderligt eventyr med sange.

10 medvirkende, ca. 50 minutter spilletid,

SKUFFESELSKABET.  En farce i en akt om en sagfører, der ikke er helt fin i kanten og hans dominerende mor. Hans sekretær og hendes sære mor indgår også i handlingen. Let dekoration, spilletid ca 40 minutter.

FØLGENDE TEKSTER FORELIGGER I BOGFORM ELLER SOM E-BOG

BØF TIL PAVEN. En rablende farce om de samme misliebige personer som i 'Skuffeselskabet' ovenfor. Fås som E-bog hos SAXO.dk. kr.19,95.

DEN DANSKE SANG. Enakter, 15 sider. Et sangkor skal optræde med danske sange, men i stedet udvikler det sig til et ophidset/komisk opgør om, hvad danskhed er. l4 roller, hvoraf cirka halvdelen til hvert køn. Ingen dekoration. Spilletid ca. 15 minutter. Indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL, udgivet af forlaget DRAMA, og er med her som en ubeskåret smagsprøve.


NUTIDSKULT MED KÆTTER. Kort enakter. En ung mand drømmer om at blive kunstner, men drømmene tromles ned af det almindelige livs trædemølle. Formsproget er absurd og grotesk. Enkel dekoration. 1 kvinderolle, 3 mandsroller. Spilletid ca. 15 minutter. Udgivet hos SAXO.dk som E-bog.


SLAGTEREN.Skuespil i to akter om en venstreorienteret slagter, der  bliver fyret. 5mandlige roller, 2 kvindelige, enkel dekor, 95 minutter. Uopført. Kan købes hos forlaget DRAMA,

www.skuespil.net

HYGGETIME. En kort groteske, der forsøger at placere barnet i kønsrolledebatten. Ingen dekoration, 3 personer: et ægtepar og deres barn (der skal spilles af en voksen mand eller kvinde). Ca. 25 minutter. Kan købes hos forlaget DRAMA, www.skuespil.net


STJERNESTØV. Groteske i to akter. I førsteakten følger man en lille drengs udvikling fra baby til voksen.  En række absurde optrin viser, hvordan han molestreres af forældrenes opdragelse. I andenakten ser vi, hvordan han som far, belastet af sin egen barndoms bagage, fortsætter i forældrenes skræmmende fodspor. Forestillingen handler først og fremmest om opdragelse, men også om kønsroller og samliv. Formsproget er absurd, grotesk og ædende ondt. 4 skuespillere, 2 af hvert køn. To næsten ens dekorationer uden de store krav. Spilletid: 1 time 45 minutter. Opført af Holbæk egnsteater. Til salg hos SAXO.dk    19.95 kr.

 

TILFÆLDET CLAUDE. Enakter. Claude Eatherly var pilot i det fly, der kastede atombomben over Hiroshima. Enakteren skildrer i absurd form hans forgæves forsøg på at blive dømt som krigsforbryder. En dekoration, 5 herrer, 1 dame, 2 statister, ca. 45 minutter. Første gang opført i 1964, let revideret i 2001 og titlen forkortet til CLAUDE. (En udgave med noder kan fås på www.skuespil.net.dk ) 


CLATTA. Skuespil i to akter. Førsteakten er identisk med ovenstående enakter. I andenakten er alle personer fra førsteakten døde og befinder sig i en slags dødsrige. Her ankommer Mohammed Atta, piloten, der fløj ind i World Trade Centers ene tvillingetårn. Han stilles til regnskab for sin ugerning i en slags retssag, hvor Claude efter hans ønske påtager sig opgaven som hans forsvarer. Dialogen og spillet i andenakten er i samme grotesk-absurde stil som førsteakten. Let dekoration, 6 herrer, 1  dame,  spilletid ca. 80 minutter. Stykket blev i 2006 opført på The Dramatics Club at Indian Institue of Technology, Kanpur, Indien.  Fås hos forlaget DRAMA.. www.drama.dk


GARDEROBESNAK.  En kort enakter. To skuespillere diskuterer rollen som Jeppe i Holbergs skuespil. Indgår i SYV SÆRE SAMTALER,  syv korte énaktere, fås som e-bog hos forlaget Saxo -www.saxo.dk

SKAMMENS TID. Kort skuespil i to akter. Den 75-årige Chresten, tidligere prominent professor og ledende højre-politiker får besøg af sin lidt yngre søster Vivi, der medbringer en illegal afrikansk flygtning, som hun håber han vil skjule, bare kortvarigt. Spilletid ca. 50 minutter. 1 dekoration. 3 roller, flygtningen har ingen replikker.  Fås hos forlaget DRma, www.skuespil.net


LINEDANSEREN er et kort optrin om frygten for det store militære ragnarok. Opført af Studenterscenen, 1966. Let dekoration, 4 personer, køn underordnet. Spilletid ca. 15 minutter. Bogudgave, teaterforlaget DRAMA, 1986.


JEPPES JEPPE. Holbergs komedie endevendt, så det forklares, hvorfor Jeppe drikker.  Han har været soldat.  7 mandlige roller, 2 kvindelige.

INDTIL DØDEN OS SKILLER er en absurd enakter om ægteskab, impotens og den lunende lede ved livet. Let dekoration, 2 personer, han og hun. 30 minutter. Trykt i antologien "Moderne dansk dramatik", forlaget Arena, 1966

 

NARRESPIL. Et stykke for børn om fællesskab kontra individualisme.1 kvinderolle, 2 mandlige, 45 minutter, ingen dekoration. Forlaget BORGEN, Borgens børnespil, 1970. Opførrt af Riksteatern, Sverige.


INDSIGT er en kort, science-fiction-agtig enakter om registrering og overvågning. Ingen dekoration, 3 personer, køn underordnet. Spilletid 15 minutter. Trykt i antologien "Drama ti minutter", Borgen, 1987.


HASH, OLIVEN og SORTE BLONDER er en rablende komedie om en tilsyneladende pæn sagfører, der fifler med EU-svindel i millionklassen. 2 akter, 1 dekoration, 2 kvinderoller, 4 mandlige. Spilletid 90 minutter. Bogudgave, teaterforlaget DRAMA, 1993.

PALÆET. Skuespil i to akter. Teaterforlaget Drama, 2003. 

FYRSTEN. Skuespil i to akter. Handlingen foregår i et eventyragtigt middelalderrige. En bajads udfordrer fyrsten og kritiserer den krig han har indledt. Det fører til sammenstød. Men hun har også en drøm om at gøre verden bedre. Hun får en forbundsfælle i en af fyrstens hellebardister. Men faktisk handler dialogen om vores statsminister, præsident Bush og Irakkrigen. Spilletid ca. 90 minutter. 3 mandlige roller, 2 kvindelige, 1 enkel dekoration, ingen musik.Fås hos www.skuespil.net

DU STORE KINESER. En komedie for børn om en eskalerende magtkamp mellem to rige genboer i en lille eventyrby. 2 kvinderoller, 6 mandlige, 1 dekoration, 90 minutter. Kan også spilles af børn. Præmieret i en konkurrence 1967. Forlaget BORGEN, Borgens børnespil, 1969. 


FIRE GRINEBIDERSPIL. Fire sketches, 65 sider, udgivet af forlaget Drama 2009. www.drama.dk Vil du læse bibliotekernes lektørudtalelse, så klik HER.

DET EVIGE MØNSTER. En ungdomsmusical med musik af Sus Hauch og Sine Weyde. Med en lang række sange og nutidige rytmer kæder musicalen en række historiske begivenheder sammen - fra Columbus over Gutenberg til Watt og industrialismen. Menneskenes drømme, deres kampe og nederlag er det bærende motiv. Teksten er udformet så den passer til både 12- og 16-årige, og den kan bruges til at levendegøre historieundervisningen. Spillemuligheder for 25-70 medvirkende. Ingen særlige scenebetingelser. Bogudgave med noder og særskilt komplet nodehæfte (klaver, guitar, percussion), teaterforlaget DRAMA, 2001.


OLSENS KUFFERTER.  I komedieform følger vi familien Olsen gennem de seneste 50 år fra brylluppet lige efter befrielsen i 1945 og et stykke ind i dette årtusind. Hvordan klarer de sig, og hvad sker der med deres børn og børnebørn? En række satiriske tidsbilleder med politiske undertoner. 6 kvinderoller, 5 mandsroller, 1 dekoration, sange, 90 minutter. Bogudgave, teaterforlaget DRAMA, 1997.